Poradnie Specjalistyczne



ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa
tel. (22) 845 57 84, 506 655 621
email: psychiatria@ips.pl


Podstawowa Opieka Zdrowotna



Warszawa 03-571, ul. Korzona 111
tel./fax (22) 678 15 65, (22) 678 15 75
(22) 678 15 85




ul. Poleczki 40A, 02-822 Warszawa
tel. (22) 332 75 22, 501 380 424
e-mail: k.wasilewska@ips.pl

ul. Poleczki 40A
02-822 Warszawa
tel./fax (22) 332 75 22

e-mail: centrumdydaktyczne@ips.pl