Instytut Psychosomatyczny we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim prowadzi nabór uczestników na VIII edycję szkolenia „Grupa Balinta" Rozpoczęcie zajęć przewidujemy w listopadzie 2015r., zakończenie zaś w czerwcu 2016r. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (wyjątek stanowi miesiąc kwiecień i czerwiec 2016r. - zajęcia 2 razy w miesiącu) w sobotę w godz. 10:00-17:30.

Grupy Balinta – grupy organizowane w celu uświadomienia lekarzom psychologicznych aspektów problemów ich pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację lekarz – pacjent.

Uczestnicy poznają wiedzę teoretyczną i uczą się praktycznie rozpoznawać ekspresję, percepcję i reakcje emocjonalne, postawy i schematy zachowań w kontaktach z pacjentem. Poznaje się znaczenia sygnałów ukrytych w komunikacji niewerbalnej, różnorodność ukrytych i jawnych potrzeb i motywacji, odmienną wartość tych samych faktów dla różnych osób. Nabywa się umiejętności sterowania swoimi emocjami, głębszego poznania własnych reakcji i motywacji. Pozwala to uzyskać zaufanie i zadowolenie pacjenta, zwiększa efektywność leczenia i zmniejsza jego koszty, prowadzi do unikania niepotrzebnych kolizji i konfliktów, stwarza dobrą opinię o postępowaniu w służbie zdrowia.

Informacje organizacyjne:
• zajęcia są prowadzone przez licencjonowanych liderów grup Balinta;
• w trakcie jednego spotkania są realizowane cztery bloki zajęciowe (4 x 1,5 godz.);
• miejsce zajęć: Instytut Psychosomatyczny, Warszawa ul. Mokotowska 3/6
(przy Rondzie Jazdy Polskiej – Metro Politechnika);
• Koszt jednego spotkania - 175,00 zł netto
Wpłat można dokonywać jednorazowo bądź w 4 ratach
• osoby zainteresowane powinny wypełnić i przesłać e-mailem lub faxem formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia i informacje:
Centrum Dydaktyczne IPS, ul. Poleczki 40A, 02-822 Warszawa,
tel./fax. 22/33-27-522, e-mail: balint@balint.pl;
www.balint.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
CERTYFIKAT LIDERA GRUP BALINTA