HISTORIA

W 1989 roku powołano Instytut Psychosomatyczny w Warszawie, który prowadził działalność kliniczną i naukową z zakresu medycyny psychosomatycznej.

W 1990 roku powstał Instytut Psychosomatyczny jako spółka prawa handlowego prowadząca działalność w kilku zakresach:

- leczenie zaburzeń psychosomatycznych, nerwic i uzależnień,

- podstawowa opieka zdrowotna w ramach kontaktu z NFZ oraz specjaliści z kliku dziedzin,

- wynajem apartamentów na pobyt krótkoterminowy i długoterminowy,

- wynajem powierzchni magazynowo-biurowych,

- działalność szkoleniowo-konferencyjna.

- działalność wydawnicza.


Od 1992 roku w ramach Instytutu Psychosomatycznego sp. z o.o działa w Warszawie Centrum Medyczne – Poradnia Psychosomatyczna. Jest to poradnia specjalistyczna w zakresie leczenia zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, uzależnień. Obecnie Poradnia mieści się w Centrum Warszawy, przy ul. Mokotowskiej 3 lok. 6.

W 1997 roku na Targówku przy ul. Korzona 111 uruchomiono filię Centrum Medycznego, która w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, niezależnie od kontaktu z NFZ, w poradni przyjmują specjaliści z różnych specjalizacji np. ginekolog, okulista, laryngolog. Ponadto co roku Filia Centrum Medycznego uczestniczy w różnych programach profilaktycznych finansowanych z Urzędu Miasta st. Warszawy. Stałym programem edukacji przedporodowej realizowanym w ramach tej dotacji jest szkolenie w dziedzinie „Szkoła Rodzenia”.

W tym samym roku czyli w 1997 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w uznaniu wieloletniej współpracy naukowej zakwalifikowała Instytut Psychosomatyczny jako "WHO Participing Center". 

Instytut Psychosomatyczny prowadzi również działalność wydawniczą:

- w latach 1993 - 2004 Instytut wydawał dwa kwartalniki "Medycynę Biologiczną" i "Biologiczną Medycynę Weterynaryjną",

- od roku 2005 r. Instytut jest wydawcą kwartalnika „Sztuka Leczenia”.

Również w 1997 roku Instytut Psychosomatyczny podjął aktywność gospodarczą w zakresie budowy lokali na wynajem. W chwili obecnej posiada dwa budynki mieszkalne, w którym znajdują się apartamenty na wynajem krótko- i długoterminowy oraz budynek w którym znajdują się na wynajem powierzchnie magazynowo-biurowe.

W IV kwartale 2008 r. rozpoczęto rozbudowę budynków mieszkalnych mającą na celu stworzenie  hotelu ***. Lokalizacja budynków mieszkalnych jest bardzo korzystna dla osób przybywających do stolicy drogą powietrzną ponieważ mieści się w niedaleko lotniska Okęcie. W tym samym budynku znajdują się sale konferencyjne wykorzystywane zarówno do własnych celów szkoleniowych jak i wynajmowane firmom zewnętrznym organizującym dla swoich pracowników szkolenia, konferencje i zebrania.

W 2001 roku Instytut powołał do życia Centrum Dydaktyczne, którego celem była organizacja szkoleń, konferencji, seminariów zarówno ogólno tematycznych jak i zawodowych. Centrum przez 2 lata i 3 miesiące w okresie I.2006- III.2008 realizowało projekt szkoleniowy dla pracowników socjalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie realizowane z wykorzystaniem nowoczesnej metody nauczania t.j. e-learningu ukończyło 625 pracowników socjalnych.

W kwietniu 2008 roku w ramach Centrum rozpoczęto realizację specjalizacji pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W trakcie przygotowania jest wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na realizację specjalizacji drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Poza kursami zawodowymi dla pracowników socjalnych organizowane są liczne szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych tj. lekarze, nauczyciele, do rodziców i firm.