Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Psychosomatyka, której rozwój uległ szybkiemu przyspieszeniu w latach siedemdziesiątych ma swoje podstawy w polskiej tradycji medycyny klinicznej traktującej równoprawnie biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia i choroby. Rozszerzenie kontaktów z medycyną i psychologią krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych zaowocowało stworzeniem klimatu dla powołania w 1984 roku Sekcji Medycyny Psychosomatycznej (SMP) Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz w kolejnych latach Sekcji Chorego Somatycznie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Polskiej Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia, które w dalszych latach realizowały wspólnie programy szkoleniowe i naukowe.

Sekcja  Medycyny Psychosomatycznej realizowała swoje załozenia poprzez organizację corocznych zjazdów naukowo-szkoleniowych w Kołobrzegu (zorganizowano ich łącznie 14) oraz kwartalne posiedzenia naukowe sekcji w Warszawie.

Dwukrotnie organizowano w Polsce sympozja satelitarne dużych imprez międzynarodowych:
- European Conferences on Psychosomatic Research (Marburg - 1988),
- European Conferences on Psychosomatic Research (Helsinki - 1990).

W 1998 roku zorganizowano w Szczecinie Międzynarodowe Sympozjum: III Bałtycką Konferencję Psychosomatyczną. W 2000 roku organizowane jest w dniach 23.06. - 25.06. w Bydgoszczyjubileuszowe XV Sympozjum Sekcji wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym z udziałem 500 uczestników, w tym szeregu znaczących autorów krajowych i zagranicznych.

SMP opublikowała cztery tomy pamiętników ze zjazdów Sekcji oraz kilkanaście pozycji książkowych z zakresu psychosomatyki.

Znaczacym krokiem dla propagowania podejścia psychosomatycznego w praktyce ogólnolekarskiej było utworzenie Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, które wydzieliło się z SMP oraz wykształcenie pierwszej grupy liderów.

Do odnotowania jest  szereg inicjatyw realizowanych z udziałem członków Sekcji. W 1992 roku utworzono Towarzystwo Edukacji Psychologicznej z siedzibą w Krakowie organizujące coroczne zjazdy oraz wydajace kwartalnik "Sztuka Leczenia", którego wydawcą jest Instytut Psychosomatyczny, a prof. Bohdan W. Wasilewski jest zastępcą redaktora naczelnego.

Obecnie Sekcja Liczy 197 aktywnych członków. W roku sprawozdawczym 2006 zorganizowala  między innymi dwa sympozja pod tytułem „Aktualności medycyny psychosomatycznej” oraz „Psychosomatyczne aspekty wypalenia”. Na posiedzeniach naukowych wygłoszono około trzydzieści referatów i odbyło się kilka sesji warsztatowych. Sekcja współpracuje z Komitetem Rozwoju Człowieka PAN, Sekcją Psychosomatyczną Zdrowia PTP, Towarzystwem Edukacji Psychosomatycznej, Sekcją Psychosomatyczną Kliniczną Dzieci PTP, Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim, Stowarzyszeniem „Jestem” – projekt profilaktyczny. Sekcja współpracuje również z zagranicznymi towarzystwami i instytucjami, jak College of Psychosomatic Medicine oraz Stress and Anxiety Research Society. Sekcja brała udział w redakcji pozycji książkowych „Aktualności psychosomatyki wieku rozwojowego i dorosłości”.
 
Sekcja Psychosomatyczna
Prof. Leszek Szewczyk
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii
AM w Lublinie
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel.   (081) 718 54 40         
fax. (081) 741 07 00
e-mail: akulik@kul.lublin.pl


Sekcja Homotoksykologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Sekcja została powołana wiosną 1993 roku. Jej zadaniem jest stymulowanie rozwoju szkolenia w zakresie stosowania kompleksowych leków homeopatycznych oraz wspomaganie badań naukowych tego zakresu. Sekcja działa we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Homotoksykologii, organizując począwszy od 1993r. liczne szkolenia i sympozja naukowe. Aktualnie Sekcja realizuje, z udziałem uznanych specjalistów, program zajęć warsztatowych, dotyczących leczenia kompleksowymi lekami homeopatycznymi stanów chorobowych spotykanych w praktyce ogólnolekarskiej.

Przewodniczący Sekcji                                                                           

Prof. dr hab. med. Bohdan W. Wasilewski
ul. Mokotowska 3 m.6
00-640 Warszawa
tel. (022) 845 57 84   (siedziba Centrum Medycznego Instytutu Psychosomatycznego), www.ips.pl


Sekcja Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapeutów Elektroakupunkturą metodą dr Volla
 

Przewodniczący Sekcji

Mgr Halina Krupa  
ul. Mokotowska 3 m.6
00-640 Warszawa
tel. (022) 845 57 84   (siedziba Centrum Medycznego Instytutu Psychosomatycznego)
 

 IPPNW (International Phisicians for the Prevetion of Nuclear War) 

Organizacja Międzynarodowy Ruch Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej. W 1985 roku Stowarzyszenie otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla. Dyrektor Instytutu Psychosomatycznego prof. Bohdan Wasilewski, jako członek IPPNW przeprowadził cykl wykładów, w Ameryce i Europie, poświeconych problematyce, którą zajmuje się stowarzyszenie.

Ostatnie spotkanie  - 18 Światowy Kongres IPPNW miał miejsce w Delhi w Indiach w daniach 09- 11 marca 2008 roku. Stronę polską reprezentowali: prof. Bohdan W. Wasilewski, dr n. med. Katarzyna Siewierska - Wasilewska.

19 Światowy Kongres odbędzie się w Szwajcarii w Bazyleii, w dniach 20.- 25. sierpnia 2010 roku. Wiecej informacji www.ippnw2010.org
PSR/IPPNW Switzerland
email: sekretariat@ippnw.ch
Klosterberg 23
CH-4051 Basel, Switzerland
www.ippnw.ch

Przewodniczący Sekcji                                                                           

Prof. dr hab. med. Bohdan W. Wasilewski
b.wasilewski@ips.pl
Siedziba sekcji:
ul. Mokotowska 3 m.6
00-640 Warszawa
tel. (022) 845 57 84   (siedziba Centrum Medycznego Instytutu Psychosomatycznego)
www.ippnw.org

Polskie Stowarzyszenie Balintowskie

Przewodniczący Stowarzyszenia
Prof. dr hab. med. Bohdan W. Wasilewski
b.wasilewski@ips.pl
Siedziba stowarzyszenia:
ul. Mokotowska 3 m.6
00-640 Warszawa
tel. (022) 845 57 84   (siedziba Centrum Medycznego Instytutu Psychosomatycznego)
www.balint.pl
 

Stowarzyszenie zajmuje się doskonaleniem zawodowym lekarzy, psychologów, studentów medycyny oraz innych osób zajmujących się zawodowo, szeroko, pojętym leczeniem ludzi, przy pomocy metod opracowanych przez Michaela Balinta.

- rozwijaniem przez jego następców i propagowaniem umiejętności w zakresie psychoterapeutycznych i interpersonalnych oddziaływań w kontakcie z pacjentem w oparciu o metody balintowskie.

- kształceniem i doskonaleniem w zakresie prowadzenia samodzielnych grup balintowskich.